Konferencja

Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej
Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję

Obraz czy wizja świata – fotografia w przestrzeni kulturowej”

Warszawa, 7 – 8 grudnia 2017 r.