Sesja naukowa poświęcona 50-leciu nauczania fotografii prasowej na studiach dziennikarskich w Uniwersytecie Warszawskim

Czwartek 7 grudnia
12.00-12.30Otwarcie konferencji z udziałem władz dziekańskich
dr hab. Andrzej Kozieł, Kierownik Katedry Fotografii i Genologii Dziennikarskiej
Nasza fotokronika
12.30-14.00SESJA PLENARNA
prowadzenie prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska (UAM)
Fotografie i ich znaczenia – o potrzebie wizualnego alfabetyzmu
prof. dr hab. Jerzy Olek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Fotografia jest
prof. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), dr Ksenia Kakareko (UW)
Fotografia w orzecznictwie polskich sądów
DYSKUSJA
14.00-14.30Przerwa kawowa
14.30-16.00SESJA PLENARNA
prowadzenie dr hab. Andrzej Kozieł
prof. dr hab. Robert Cieślak (UW)
Pisać i/czy pokazywać? O możliwych interferencjach w informowaniu słowem i obrazem w prasie współczesnej
dr hab. Agnieszka Kampka (SGGW)
Symbole narodowe na okładkach tygodników
dr Marek Knap (ASP w Warszawie)
Radical crop. Niepokój, błąd i podglądanie w fotografii edytorskiej
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UPJP2)
Wizerunek Obcego czy Innego w afrykańskich fotografiach Ryszarda Kapuścińskiego
DYSKUSJA
16.00-16.30Przerwa kawowa
16.30-18.00SESJA PANELOWA I
prowadzenie mgr Andrzej Zygmuntowicz
SESJA PANELOWA II
prowadzenie dr hab. Agnieszka Kampka
mgr Marek M. Berezowski (UW)
Ograniczenia fotografii prasowej
mgr Mateusz Kasiak (UMCS)
Miejsce i funkcje fotografii prasowej w paratekście. Analiza genologiczna tygodników opinii
dr Ewa Modrzejewska (UW)
Fotografia w wizualizacji informacji - rekonesans badawczy
dr hab. prof. UKSW Monika Przybysz, mgr Karolina Ołtarzewska (UKSW)
Instagram w komunikacji wizualnej polityków na świecie
DYSKUSJA
dr Dorota Narewska (UPJP2)
Fotograficzna wizja świata teologa w pozamedialnych obszarach komunikowania kulturowego
mgr Kaja Kurczuk (UMCS)
Pejzaż społeczny - narracja w fotografii
mgr Monika Janusz- Lorkowska (UW)
Realizm kontra baśniowość. Fotografia jako ilustracja w książce dla dzieci
mgr Maja Rogala (Uniwersytet w Białymstoku)
Jak mama została fotografką?- blogi parentingowe jako album rodzinny
mgr Klaudia Rosińska (UKSW)
Fotografie z życia cyfrowych nomadów na portalach społecznościowych. Czym są i co przedstawiają?
DYSKUSJA
18.30UROCZYSTA KOLACJA

Piątek 8 grudnia
9.00-11.00SESJA PLENARNA prowadzenie prof. dr hab. Robert Cieślak
dr hab. prof. ASP Zbigniew Tomaszczuk (ASP w Warszawie)
Książka fotograficzna w promocji miasta na przykładzie "Kolekcji wrzesińskiej"
dr hab. Magdalena Piechota (UMCS)
Wywoływanie pamięci - rola fotografii w kompozycji "Fałszerzy pieprzu" Moniki Sznajderman
dr hab. Tadeusz Kononiuk (UW)
Prawda obrazu
dr Katarzyna Napierała-Rydz (UAM)
Edukacyjne możliwości przygotowania jednostki do uczestnictwa w kulturze wizualnej
DYSKUSJA
11.00-11.30Przerwa kawowa
11.30-13.00SESJA PANELOWA III
prowadzenie dr Paweł Żak
SESJA PANELOWA IV
prowadzenie dr hab. Andrzej Kozieł
dr Michał Jakubowicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Publiczne algorytmy fotografii
dr Wojciech Sternak (UW)
Fotografia jako ekwiwalent pojęcia
mgr Katarzyna Choromańska (UW)
Fascynujący świat antynomii
mgr Konrad Kultys (ASP w Łodzi)
Zapis czy kreacja - kąt widzenia kamery a narracja w fotografii politycznej Federacji Rosyjskiej, analiza na podstawie wybranych przykładów.
mgr Nadia Issa (ASP w Warszawie)
Cinemagraph - obraz „ożywiony“ a intermedialność medium fotografii
DYSKUSJA
st. kustosz Andrzej Rybicki (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie)
Wystawa "Niepodległość sfotografowana", reinterpretacja fotografii dokumentalnej
mgr Dorota Stolarska (ASP w Łodzi)
Zmagania z historią i tożsamością. Wykorzystanie fotografii archiwalnych w pracach Indrė Šerpytytė oraz Miki Nitadori
mgr Monika Szewczyk-Wittek (UW)
Jak ożywić archiwa, czyli praca ze zbiorami fotograficznymi w kontekście działań i praktyk artystycznych
dr Magdalena Banaszkiewicz (UJ), mgr Anna Duda (UJ)
Apokalipsa w perspektywie – fotografia jako świadectwo Czarnobyla
lic. Karolina Zając (UW)
Pamięć, wiwifikacja, mortyfikacja, sobowtór – fotograficzne metafory Bernda Stieglera w wierszach polskich poetów współczesnych
DYSKUSJA
13.00Zakończenie konferencji

Załączniki: