TEMATYKA

Celem naszego spotkania będzie dyskusja nad kilkoma – jak mniemamy – ważnymi problemami dotyczącymi roli i funkcji fotografii zarówno w „nowych” jak i tradycyjnych mediach, jak również w pozamedialnych obszarach komunikowania kulturowego.

Zapraszamy Państwa zatem do wspólnej refleksji nad następującymi obszarami:

  1. Fotografia w projekcie graficznym gazety.
  2. Relacja fotografia – tekst w prasie.
  3. Działania na archiwach fotograficznych – re-interpretacje czy kreacje historii.
  4. Zjawisko migracji zdjęć między mediami tradycyjnymi a społecznościowymi.
  5. Innowacyjne technologie tworzenia i przekazu fotografii w nowych mediach.
  6. Fotografia z podróży a fotografia podróżnicza. Co oznacza dzisiaj być fotografem-podróżnikiem?
  7. Fotograficzna wizja świata w pozamedialnej przestrzeni publicznej.
  8. Oryginalne formy wykorzystania fotografii w książce.
  9. Formy, cele i efekty edukacji fotograficznej.

Konferencja jest także okazją do przypomnienia dokonań i osiągnięć Pracowni Fotografii Prasowej dawnego Instytutu Dziennikarstwa UW i działającej obecnie Katedry Fotografii i Genologii Dziennikarskiej – kształcących studentów na poziomie akademickim od blisko 50 lat. Jubileusz będzie więc dobrą okazja do wymiany doświadczeń na temat form, metod i jakości nauczania młodych adeptów fotografii.