Katedra Fotografii i Komunikacji Wizualnej
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
pt.: „Fotografia wobec konfliktu”
Warszawa, 25 – 26 maja 2023r.

fot. Krzysztof Miller / Agencja Wyborcza.pl